Boekhouding

Iedere ondernemer zal de noodzaak zien van het maken van aantekeningen, zodat die weet hoeveel geld die bezit en hoeveel geld die vrij kan spenderen.

Wanneer men diensten verkoopt met als hoofddoel winst te maken, spreekt men van een onderneming.
Als een ander hoofddoel wordt nagestreefd, zoals voorzien in een maatschappelijke behoefte spreekt men van een bedrijf.

Boekhouden is het volgens vaste regels maken van aantekeningen over alle veranderingen die ontstaan in de bezittingen en schulden en in het eigen vermogen van een zaak.

Met het voeren van een boekhouding kan men verschillende doelen nastreven, zoals;
* Het uitvoeren van controle op bezittingen en schulden.
* Het periodiek vaststellen van het eigen vermogen, dit is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden.
* Het vast stellen van het resultaat
* Nagaan waar het resultaat, het succes van je bedrijf vandaan komt. Welke werkzaamheden hebben winst gemaakt,
waar heb je verlies gedraaid.

* Voldoen aan de door het Wetboek van Koophandel gestelde eis dat 'een ieder die een bedrijf heeft verplicht is een zodanige
boekhouding te voeren dat daaruit ten alle tijden de rechten en verplichtingen blijken.'

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Diensten.

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.